VIDZEMES 

Olimpiskais CENTRS

Rīgas iela 91, Valmiera

programma

Vidzemes olimpiskajā centrā

Badmintons

Basketbols

BMX

Cīņas sports

Futbols

Florbols

Hokejs

Orientēšanās

Vieglatlētika

Volejbols

Nodarbībās bērniem tiek nodrošināts nepieciešamais ekipējums.

Mācību gada beigās vecāki saņem apliecinājumu par bērnam piemērotākajiem sporta veidiem.

Nodarbību metodika ir veidota tā, lai bērnam radītu prieku un interesi par sportu kopumā.

A

Grupa

Pirmdienās un trešdienās

14:00 - 15:00

B

Grupa

Otrdienās un ceturtdienās

14:00 - 15:00

C

Grupa

Piektdienās

14:00 - 15:00