Lai sapņi kļust par īstenību un pilnveidošanās gars neapsīkst!

 

Vēlu ticību saviem spēkiem un skatu - PILNU ar cerībām! 

Aiga Placēna
Placena